image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษาให้กับ กศน.อำเภอประจันตคาม จ.ปราจีนบุร
ีวันที่ 4-5 มิถุนายน 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ กศน.อำเภอประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี จำนวน 85 คน หลักสูตรค่าย 2 วัน 1 คืน โดยมี นายจำรัส สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสุรางรัตน์ พ่วงพี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอประจันตะคาม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตรวมทั้งเพื่อให้สามารถพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคตได้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว