image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมงาน “วันนักข่าว”
วันที่ 5 มีนาคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว เข้าร่วมงาน “วันนักข่าว” โดยสมาพันธ์สื่อมวลชน สระแก้ว หนังสือพิมพ์พลังประชารัฐ ร่วมกับหนังสือพิมพ์เจาะลึกจริง ซึ่งมีพันโทชวลิต สาลีติ๊ด เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม อบต.สระขวัญ