image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมพิธีถวายราชสุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล
วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชาการและบุคลากร ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมพิธีถวายราชสุดีเพื่อน้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นราชสักการะ แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลสมัยวันฉัตรมงคล ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว