image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน และรายงานตัวชี้วัดที่ 4 การประหยักพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีท่านภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมจรัลฉกรรจ์แดง และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว