image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “งานเทศกาลดูนกน้ำตามเส้นทางนกงูครั้งที่ 8” ประจำปี 2558

วันที่ 5 กันยายน 2558 ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “งานเทศกาลดูนกน้ำตามเส้นทางนกงูครั้งที่ 8” ประจำปี 2558 โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด
เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว ร่วมทั้งเป็นการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น ณ อ่างเก็บน้ำพระปรง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว