image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจียหมิน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจียหมิน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จำนวน 157 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว