image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ประชุมเตรียมความพร้อมการให้บริการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
วันที่ 6 มีนาคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว ประชุมข้าราชการและนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา เพื่อวางแผนงานและเตรียมความพร้อมในการให้บริการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมพัฒนวิทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว