image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วจัด กิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินสะอาด โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว และโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว จำนวน 182 คน เพื่อกระตุ้นบรรยากาศการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ ผ่านสื่อภาพยนตร์ และสื่อต่างๆ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว