image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสระแก้วภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้นายคำนึง กลสรร ครูชำนาญการ และนางสาวพรรัตน์ ฝากกาย นักวิชาการพัสดุ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสระแก้วภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดยมีนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว