image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม และโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง และชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม อ.เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี และโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เข้าชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ จำนวน 142 คน เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ ผ่านสื่อภาพยนตร์ และสื่อต่างๆ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว