image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยมีนางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว