image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าแสดงความยินดีกับนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ และนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว