image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ออกจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โครงการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชนและโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีนางทองเพียร พลนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี