image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ
วันที่ 8 มีนาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา จำนวน 230 คน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการบูรณาการการทำอาชีพกับสะเต็มศึกษา ณ กศน. อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง