image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 8 มีนาคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว มอบหมายให้นางสุมนา รัตนนิตย์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากรภาครัฐเพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่สุจริตโปร่งใส รุ่นที่ 1 โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมจันทร์สุวรรณ โรงแรมธนาสิริโฮลเทล แอนด์รีสอร์ท อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว