image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจเร่งด่วนของ สำนักงาน กศน.
วันที่ 8 มิถุนายน 2559 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจเร่งด่วนของ สำนักงาน กศน. โดยมีนายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ กศน. เป็นประธาน เพื่อให้นำภารกิจไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพ