image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อ.หนองฉาง
วันที่ 9 มกราคม2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วยบุคลากรร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ณ อาคารห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี