image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมประชุมความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีไบโอชาร์ในระดับท้องถิ่น
วันที่ 9 มีนาคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว ร่วมประชุมความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีไบโอชาร์ในระดับท้องถิ่น กับเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อต่อยอดในการสร้างองค์ความรู้สู่ประชาชน โดยมี รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ เป็นประธาน ณ สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์(ห้องประชุม 9901) ตึก 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์