image
 
image

 

  ข่าวกิจกรรม


   
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจียหมิน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดโครงการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 28 ตุลาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 26 ตุลาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการบรรยายด้านดาราศาสตร์
วันที่ 24-26 ตุลาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 23 ตุลาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ (รากฐาน) อาคารสำนักงานศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเสวนา เรื่อง “จดหมายเหตุ 150 ปี สรรพคราสหว้ากอ หมุดเวลาดาราศาสตร์สยามสามยุค”
วันที่ 11 ตุลาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองหาด เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 10 ตุลาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ประชุมข้าราชการและบุคลากร ประจำเดือนตุลาคม 2561
วันที่ 9 ตุลาคม 1
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
วันที่ 8 ตุลาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 8 ตุลาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกน้อย เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 5 ตุลาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกน้อย เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 5 ตุลาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับใช้ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14
วันที่ 5 ตุลาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมการดำเนินงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14
วันที่ 4 ตุลาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 3 ตุลาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) โรงเรียนบ้านวังรี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 2 ตุลาคม 2561
การประชุมนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์การพัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่
วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับผู้บริหาร และคณะครู กศน.อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
วันที่ 1 ตุลาคม 2561
   
   
   
   
   
   
   
   

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12