image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทัพเซียม เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 1 มีนาคม 2560 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทัพเซียม อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นักเรียนชั้นอนุบาล 1-ประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 74 คน ครู 7 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว