image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรม“เยาวชนอาสา ป้องกันอาชญากรรม” ครั้งที่ 1
วันที่ 1 มีนาคม 2562 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว มอบหมายให้นายอำพร ทองอาจ นักวิชาการศึกษา นางปาลิตา โตศรีสวัสดิ์เกษม นางสาวกันติชา ภู่มี นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา และนายเทวัญ เทียมเขา ผู้ช่วยนักวิชาการ ร่วมจัดกิจกรรม“เยาวชนอาสา ป้องกันอาชญากรรม” ครั้งที่ 1 ให้กับนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้วรัชมังคลาภิเษก จำนวน 200 คน ในโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ โดยมีนายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้วรัชมังคลาภิเษก เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน ณ ห้องลีลาวดี โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้วรัชมังคลาภิเษก ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว