image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดโคกป่าแพง โรงเรียนบ้านคลองโป่ง และโรงเรียนบ้านห้วยชัน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดโคกป่าแพง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โรงเรียนบ้านคลองโป่ง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ และโรงเรียนบ้านห้วยชัน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว รวม 256 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ ผ่านสื่ออุปกรณ์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว