image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
วันที่ 1-2 กันยายน 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง จำนวน 85 คน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ให้สูงยิ่งขึ้น สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปเชื่อมโยงกับการเรียนในห้องเรียน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว