image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับ กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ “สะเต็มศึกษา” ให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา นักศึกษาจำนวน 116 คน ครู 10 คน โดยมีนายบรรลือศักดิ์ ลิตตานนท์ ผู้อำนวยการ กศน.อ.เมืองฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ และสามารถนำความรู้มาใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวันของต้นเองได้อย่างเหมาะสม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว