image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว มอบให้นายแสง โตศรีสวัสดิ์เกษม ครูชำนาญการพิเศษ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว