image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ งานพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน อำเภอแหลมสิงห์
วันที่ 12 มีนาคม 2560 นำโดยนางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ในงานพิธีเปิดห้องสมุดประชาชนอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าห้องสมุดประชาชนอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี