image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ
วันที่ 10-12 เมษายน 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต