image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมปรึกษาหารือ “สภากาแฟ” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 60
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมปรึกษาหารือ “สภากาแฟ” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมี โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ณ บริเวณ สโมสรนายทหารค่ายสุรสิงหนาท อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว