image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี อ.โปร่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 70 คน ครู 7 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ เปิดโลกความรู้ให้กว้างไกลขึ้น สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว