image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้จัดการประกวด โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว พร้อมด้วย นางสาวสุกัญญา ศรีภูมิ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้จัดการประกวด โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ณ ห้องประชุมนิวเคลียส ชั้น7 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา