image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแหนและโรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 15 มีนาคม 2560 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านหนองแหน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3- 6 จำนวน 51 คน ครู 10 คน และโรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 40 คน ครู 4 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว