image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดวังหวาย เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดวังหวาย อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุคต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว