image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมสรุปงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 12
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว และนางสาววิรชา อินทร์สุข ข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมสรุปงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 12 พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ สสวท.