image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับ โรงเรียนวัดชุมนุมสูง
วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ ให้กับโรงเรียนวัดชุมนุมสูง อ.แกลง จ.ระยอง นักเรียน จำนวน 54 คน ครู 11 คน โดยมีนายสมเจตน์ สาลีติด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุมนุมสูง เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ใหม่ๆ นอกห้องเรียน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว