image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านแหลมหิน เข้าศึกษาดูงาน ศว.สระแก้ว
วันที่ 16 มีนาคม 2560 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านแหลมหิน อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี จำนวน 35 คน เข้าศึกษาดูงานรูปแบบการจัดกิจกรรมเรื่องสะเต็มศึกษา เพื่อนำไปปรับใช้กับการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว