image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว