image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นักเรียนชั้นอนุบาล 1-ประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 94 คน ครู 7 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกสถานที่ เป็นคนดีและเก่งในอนาคต ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว