image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านซับนกแก้ว
วันที่ 17 มีนาคม 2560 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านซับนกแก้ว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 144 คน ครู 11 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว