image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559
วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนางยุวดี แจ้งกร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วเป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดสระแก้วได้ร่วมกิจกรรม ในด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสระแก้ว