image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสำเร็จวิทยา เยี่ยมชมนิทรรศการและชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ และชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ จำนวน 446 คน เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ ผ่านสื่อภาพยนตร์ และสื่อต่างๆ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว