image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษาให้กับ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับโรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 61 คน ครู 4 คน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษาและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว