image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมอบรมครูแกนนำวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีอวกาศ
วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมครูแกนนำวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อให้บุคลากรด้านการศึกษาและครูวิทยาศาสตร์ มีองค์ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีอวกาศ และสามารถนำไปต่อยอดในพื้นที่รับผิดชอบได้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)