image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ กศน.อำเภอพนัสนิคม และกศน.อำเภอเกาะสีชัง จ.ชลบุรี
วันที่ 2-3 สิงหาคม 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ กศน.อำเภอพนัสนิคม และกศน.อำเภอเกาะสีชัง จ.ชลบุรี จำนวน 126 คน หลักสูตรค่าย 2 วัน 1 เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เกี่ยวกับการเรียนวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว