image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) และโรงเรียนสุภวิทย์ เข้าชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) อ.เมือง จ.สระแก้ว และโรงเรียนสุภวิทย์ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว จำนวน 282 คน เข้าชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ ผ่านสื่อภาพยนตร์ และสื่อต่างๆ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว