image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรนันทนาการสำหรับครูผู้นำ
วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรนันทนาการสำหรับครูผู้นำ โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยมีนางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ณ ท่าชัยโฮมสเตย์ อ.เมือง จ.นครนายก