image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และโครงการ “สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน” ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านตะโก ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว