image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ ให้กับโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ ให้กับโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร เนื่องในงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกิดทักษะการคิดทางวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว