image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสะเต็มศึกษาสู่อาชีพสำหรับครูผู้นำ
วันที่ 20-23 มีนาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสะเต็มศึกษาสู่อาชีพสำหรับครูผู้นำ ให้กับบุคลากร ศว.สระแก้ว โดยมีนางยุวดี แจ้งกร ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ สระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อสร้างครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ ณ วังประภา รีสอร์ท อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว