image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 23 มีนาคม 2560 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”และกิจกรรม “สระแก้วผู้ใจประสาน ให้บริการประชาชน” จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560 โดยนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และแจกน้ำดื่มสมุนไพรให้กับประชาชนที่สนใจ ณ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว