image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรมสะเต็มศึกษา
วันที่ 23 มีนาคม 2560 นำโดยนางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรมสะเต็มศึกษาทางไกล เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่สถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV, ETV, และ OBEC Channal ณ โรงแรมจัสมิน พระขโนง กรุมเทพมหานคร